Rösler Smart Solutions

Innovatieve digitaliseringsoplossingen voor de straal- en glijslijptechniek

Tegenwoordig zijn digitalisering en slim gekoppelde werkplekken en productieprocessen veelbesproken onderwerpen. De daarvoor benodigde ontwikkelingen richten zich in het algemeen op een verbetering van flexibiliteit, kwaliteit en productiviteit om zo de omzet te verhogen en verder te groeien. Daarmee wil men zich onderscheiden van de concurrentie en de toekomst van het bedrijf veilig stellen. Ook aanbieders van machine installaties voor de oppervlaktebehandeling worden daarbij voor de nodige uitdagingen gesteld. Om een passende meerwaarde voor onze klanten te creëren en verspilling te voorkomen zijn slimme oplossingen nodig. Oplossingen die de gedefinieerde installatie- en procesgegevens door middel van sensoren registreren, opslaan, koppelen en uiteindelijk op de juiste wijze benutten.

Meerwaarde van de Rösler Smart Solutions
Betrekt men dit op de straal- en glijslijptechniek, dan beperkt het huidige aanbod zich helaas tot op zichzelf staande oplossingen waarbij een wijdverspreid netwerk ver te zoeken is. Om de digitalisering van het eigen productassortiment te stimuleren, houdt Rösler Oberflächentechnik GmbH zich, onder de naam Rösler Smart Solutions, intensief bezig met de ontwikkeling van adequate oplossingen. Daarmee is het de bedoeling een intelligente aansturing van processen en installaties te bewerkstelligen, die:

  • de processen transparanter maakt en de proceskosten laat dalen
  • voor een actieve monitoring met daaruit resulterende adviezen ten aanzien van de vereiste handelingen zorgt
  • op basis van gearchiveerde gegevens snelle reacties bij afwijkingen en storingen mogelijk maakt
  • verbruiks- en slijtageprognoses toelaat
  • een optimaal gebruik van natuurlijke bronnen garandeert en zo bijdraagt aan een hogere rentabiliteit
  • de juiste ondersteuning ten aanzien van een onafgebroken documentatie van alle relevante installatie- en procesvoorwaarden biedt

Integratie van de digitalisering in het productassortiment van Rösler
De digitalisering zal stap voor stap in het productassortiment van Rösler worden geïntegreerd. Dit betreft oplossingen voor de straal- en glijslijptechniek, evenals voor het merk AM Solutions.

Het aanbod voor de digitalisering van straalinstallaties, dat voor het complete machineassortiment werd ontwikkeld, bevat in de eerste uitbreidingsfase de soft- en hardware-pakketten op het gebied van:

  • kwaliteit van de onderdelen
  • bedrijfsparameters
  • reparaties

De modules kunnen afzonderlijk of in combinatie worden opgenomen en passen zich daardoor optimaal aan op de individuele wensen van de klant ten aanzien van de digitaliseringsstrategie.

Bij de eerste oplossing op het gebied van de glijslijptechniek staat de bereiding van proceswater inclusief centrifuges centraal. Via een dashboard worden alle relevante machine- en procesgegevens getoond, evenals direct uit te voeren handelingsadviezen voor het geval er problemen gedetecteerd of afwijkingen geconstateerd worden.

De commerciële beschikbaarheid van de producten staat voor het voorjaar 2021 gepland. Binnenkort volgt meDe slimme oplossing voor het proceswaterbeheer vormt het startschot van een hele reeks nieuwe digitale ontwikkelingen. Zo kunnen parameters in de toekomst bijvoorbeeld automatisch gemeten en aangepast worden.